Rembert VAN BAEL
Notaris te Tongeren

Historiek van ons kantoor

Opvolger van:
Meester Clément Wouters